Gallery

แกลเลอรี่ รวมรูปภาพ บรรยากาศร้านกาแฟ และร้านอาหาร โมอาย คอฟฟี่ สวนผึ้ง


moai_coffee01
moai_coffee02

Moai Coffee Exterior

ร้านกาแฟ โมอาย คอฟฟี่ สวนผึ้ง มี 2 อาคาร สำหรับส่วนของร้านกาแฟ และส่วนของร้านอาหารMoai Statue & Stonehenge

สวนโมอาย และ สวนหิน บรรยากาศบริเวณโดยรอบร้านกาแฟ โมอาย คอฟฟี่ สวนผึ้ง


Moai Coffee Interior

ภายในร้านกาแฟ โมอาย คอฟฟี่ สวนผึ้ง ส่วนของ Counter สั่งกาแฟ และโซนที่นั่งภายในร้าน


Moai Coffee Restaurant

ทางร้านมีส่วนของร้านอาหาร โมอาย คอฟฟี่ สวนผึ้ง ให้บริการอาหาร Fusion Food รับประกันความอร่อย!